Služby

Mimosoudní vymáhání

Specializujeme se na mimosoudní vymáhání pohledávek jak u právnických, tak fyzických osob. Ve všech případech se snažíme nalézt takový způsob řešení pohledávky, který bude nejvhodnější pro klienty a zároveň bude možný i pro dlužníka k zajištění maximálního inkasa. Pro naše klienty zajišťujeme kompletní upomínkový servis formou zasílání písemných výzev, volání, emailových a SMS zpráv pro maximální kontakt s dlužníkem. Disponujeme vlastním call centrem a zároveň týmem terénních inkasistů. Naši zkušení pracovníci zajistí aktivní kontakt s dlužníkem a aktuálnost informací pro získaní maximálního inkasa pohledávek. Samozřejmostí je dodržování etického kodexu.

Upomínkový servis

Převezmeme veškeré aktivity nutné k upozorňování dlužníka a tím snížíme klientovu administrativní zátěž.

  • Rozesílaní písemných upomínek
  • Telefonické kontaktování dlužníků
  • Kontaktování pomocí sms zpráv a emailů

Call centrum Naši zkušení operátoři kontaktují dlužníky v strategicky koncipovaném harmonogramu, upozorňují je o splatnostech a domlouvají úhrady inkasa. Část našeho týmu se zaměřuje na investigativní aktivity, zjišťují aktuální informace a kontakty na dlužníky. Využívají přitom veřejně i neveřejně dostupné zdroje.

Terénní inkasisté Osobní kontakt zajišťuje náš tým terénních pracovníků, kteří aktivně vyhledávají dlužníky, domlouvají s nimi úhradu pohledávky, popřípadě splátkové kalendáře či podepsání uznání dluhu. Úzce spolupracují s naším call centrem pro maximální efektivitu.