Kontakty

 • Adresa
  WLS inkaso s.r.o. Václavské náměstí 837/11
  110 00 Praha 1
 • Telefon+420 226 254 450
 • Email info@wlsinkaso.cz
 • 017 70 829
 • Bankovní spojení 3271442349/0800 vedený u Česká spořitelna a.s.
 •   264805275/0300 vedený u ČSOB, a. s.
 •   214591600/0600 vedený u GE Money Bank, a. s.
 •   107-8689300287/0100 vedený u Komerční banky, a. s.